Constel·lacions canalitzades

 


DISSABTE 2 de Març de 10 a 14h

Necessari reservar 93 454 61 89 o libreriasintesis@gmail.com

 

Impartides per: Teresa Borotau Castro

 

Les constel·lacions canalitzades són una eina terapèutica de creixement personal i resolució de conflictes que integra, per una banda, part de la metodologia de les constel·lacions familiars desenvolupada per Bert Hellinger i les constel·lacions estructurals desenvolupada per Insa Sparrer i Matthias Varga i, per l’altra, la percepció, sensibilitat i capacitat de canalització de la constel·ladora. Aquesta tècnica terapèutica treballa directament amb l’inconscient individual i col·lectiu, fent emergir allò que cal ser “vist i comprès” per a la persona que es troba en una situació de desequilibri o bloqueig. S’inicia el treball amb una canalització inicial que servirà per a definir el problema a resoldre. La constel·ladora ajudarà, mitjançant la canalització i percepció sensitiva, a definir què s’amaga sota el discurs que la persona s’ha anat construint amb el pas del temps i que ha arribat a ser “la seva veritat”. Una veritat que, malauradament  l’immobilitza i no el deixa avançar amb normalitat. Tot seguit, s’inicia la constel·lació amb l’ajuda de persones assistents al taller que accepten fer de representants, amb la finalitat d’arribar a una comprensió dels fets que ajudi la persona a iniciar els passos adequats en el futur.

A partir d’aquí la constel·lació té vida pròpia i es va generant un diàleg entre el client, la constel·ladora i els representants a partir d’un llenguatge transverbal. Qui dirigeix la constel·lació té la funció de transcriure aquestes imatges al client de forma que tinguin un sentit per a ell i també de marcar les noves seqüències cap una possible solució. Durant tota la constel·lació s’empren frases sanadores amb funció alliberadora. En el cas de les constel·lacions canalitzades, la constel·ladora canalitzarà, bé sigui verbalment o de forma sensitiva a través del seu propi cos, tots els missatges necessaris per a la comprensió de la situació en la qual es troba el client, actuant com a canal, amplificador i intèrpret.

En aquest procés i, a mesura que el treball es va desenvolupant, la persona va comprenent quins vincles i fidelitats el retenen i l’impedeixen actuar en benefici propi i, poc a poc, va canviant la seva mirada, la qual es torna més amorosa i esperançada. Tot té un nou sentit i les noves possibilitats afloren de forma espontània i natural. Un està preparat per prendre noves decisions des del respecte i la responsabilitat. I és que, segons els “Ordres de l’amor” de Bert Helliger,  només es pot aconseguir un veritable benestar quan som capaços de posar ordre a la nostra existència,  i això implica col·locar-nos en el lloc que ens correspon per poder viure amb llibertat la nostra pròpia vida.
Podríem dir, doncs,  que una constel·lació és com una petita representació teatral sense text on els actors (representants) tenen un coneixement implícit i intuïtiu de la història i la persona que constel·la té l’oportunitat de veure part de la seva vida amb l’opció de modificar-la i sanar-la.

L’abast d’aquesta eina terapèutica  no es limita només a la persona que ha fet la seva constel·lació, sinó que també incideix en el seu propi sistema familiar o laboral, ja que en moure un element del sistema, tot el sistema es recol·loca buscant un nou equilibri més satisfactori.
De la mateixa forma, el treball influeix en tots i cadascun dels participants al taller, siguin o no protagonistes de la constel·lació. Perquè tots som humans i, en el fons, tots tenim problemàtiques comunes.

 

Teresa Borotau Castro
Filòloga i arpista de formació acadèmica, s’ha dedicat durant vint-i-cinc anys al món de l’educació desenvolupant diferents càrrecs de responsabilitat en centres educatius de secundària de Catalunya. Polifacètica per naturalesa, s’ha dedicat també a la interpretació musical i a l’escriptura. Fa deu anys, a partir d’una forta crisi personal, va descobrir una altra Teresa que tenia la capacitat de connectar amb els anomenats “mons subtils” i, de forma progressiva, ha anat ampliant aquesta faceta amb finalitats terapèutiques tant en la consulta individual com en tallers grupals de desenvolupament personal. L’any 2016, gràcies a aquesta qualitat perceptiva, crea i desenvolupa una nova manera de constel·lar: les constel·lacions canalitzades, que requereix un major grau d’implicació del constel·lador, el qual, no només dirigeix la sessió sinó que participa també com a canal, amplificador i intèrpret.