Taller de Disseny Humà

 


 

Dissabte 27 de Gener, de 9 a 15h

El Sistema de Disseny Humà (SDH) és una eina d’autoconeixement, transformació i creixement personal . Ens aporta claredat i guia en temes tan complexos com les relacions humanes, però només és un mapa, el territori del qual ets tu i tota la humanitat. La complexitat del ser humà fa que necessitem eines com el SDH per guiar els nostres passos.

El SDH no és un sistema de creences. No és història ni filosofia. Es tracta d’un mapa concret de la naturalesa del ser, i representa una manera lògica de veure’ns a nosaltres mateixos i d’entendre les ineludibles pautes mecàniques del ser. La lectura del teu disseny revela totes les subtileses de la teva naturalesa innata. Només amb captar els mecanismes més senzills del teu propi disseny, et trobaràs més fermament assentat en la vida i notaràs la diferència en el teu procés personal. El SDH és eminentment pràctic, transmet un coneixement sobre el teu disseny que només tu pots posar en pràctica. El que hi ha de mecànic en els ser humà, la manera autònoma de funcionar del cos i la seva biologia, fa que en el moment en què intentem interferir amb aquest funcionament baixem a una vida de confusió, caos i dolor, sense que en cap cas podem evitar que, al final, les mecàniques segueixin imposant-se. Som simples passatgers en aquests cossos. Som la consciència d’aquests passatgers experimentant la vida. El cos en que habitem, és com un vehicle dependent de les nostres atencions, del qual a la vegada en depenem totalment per seguir el nostre viatge. Aprendre les mecàniques del nostre cos és deixar-lo funcionar sense interferir des de la confusió i el dubte, cosa que
ens porta beneficis immediats. Es tracta d’un coneixement molt directe i molt
lògic, accessible a qualsevol persona de qualsevol edat. Un cop aprenem a confiar en aquestes mecàniques comencem a fruir amb les verdaderes necessitats materials i mundanes del ser, alliberant el ser del pes de responsabilitats fictícies e il·lusòries que no ens deixen fruir cap a la realització personal i la felicitat.

En aquest enllaç podràs veure els detalls del taller;
https://astrologica.net/tallers-de- disseny-huma/