Inauguració de l’exposició

L’art per l’anima 

de Lluís Blanc

 


DIJOUS 12 de desembre a les 18:30h:

 

Els patrons ancestrals que sorgeixen de la Geometria Universal, la mesura sacra de Gaia són fractals de vida universal, arquetips sanadors dels quatre elements que configuren el nostre cos en el seu pas per la terra i ens permeten de reprendre aquella mirada interior tan propera a l’univers de Ia seva essència divina.

A partir d’unes formes tan simples podem trobar la llum per comprendre-ho pràcticament tot: des de la implosió de I’ univers a les estructures quàntiques de l’àtom passant per les proporcions de tota mostra de vida, és a dir, des de l’estructura de l’ADN a la configuració de I’anatomia humana.

De la combinació d’aquestes set formes prenen cos La Flor de la Vida i el Cub de Metatron, els dos patrons energètics o vehicles que ens guien cap a un despertar de consciencia de la nostra naturalesa divina.

La Flor de la Vida està inspirada en el principi femení. La esfera d’aquesta placenta o unitat, i a partir del moviment, se’n deriva una segona esfera i de la intersecció de les dues esdevé una forma fonamental la “Vescica Piscis” o pètal de Ia flor. Malgrat Ia seva aparent senzillesa, la “Vescica Piscis” recull en el seu interior tota la màgia del verb.  Les xifres, les notes musicals, les lletres i tota la saviesa de la creació.

La matriu hologràfica de la Flor de Ia Vida simbolitza en abstracte el cicle auto generador de vida, el misteri del principi i la fi en els seus diferents estadis: Llavor-Ou-Flor-Fruit. La seva vibració evoca a Ia creació del cosmos i a la manifestació de la vida, de tot allò que existeix,

és, neix i naixerà a partir d’aquest patró base d’energia a qualsevol escala espacial. El Cub de Metatron, regit pel principi masculí: la recta. Es considera l’ expressió geomètrica de l’Arcàngel Metatron.

La proposta que faig a través de la meva obra té la funció de ser un reflexe embellidor per l’ànima i per els espais que l’acullen.

És una obra que convida a saltar cap a vibracions més elevades, endinsar-nos en les profunditats del nostre ésser per reconectar amb la font de vida i beure d’ella directament.