Presentació del llibre:

Kalahamsa

La fusió amb l’esperit en els temps de revelació

 


DIJOUS 24 de Maig a les 19h, entrada lliure:

a càrrec de l’autor Pere Sicart Figueras

– Què són l’ànima i l’Esperit?
– Com podem sortir del pou mental-emocional i elevar-nos cap a les
regions més pures del Cor de Foc?
– Què són el Kriya Ioga i el Ioga Celestial?
– Quin és el treball de l’Ordre de Melquisedec i els Grans Mestres de
la humanitat?
– Quina és la història oblidada de la Terra i quin significat tenen els
temps actuals de Revelació?

Us convido a conèixer el vol del Kalahamsa, l’ocell que viu lliure més enllà de l’espai i el temps!